پردازنده‌ گرافیکی Navi 20 شرکت AMD از رهگیری پرتو پشتیبانی می‌کند