کابل USB به Micro USB کنفی کی نت پلاس

موجودی کالا ارسال طی روز جاری

36,000 تومان

Product by: K-NET PLUS

مرور سریع

Knet Plus Micro USB to USB  Cable

  • پوشش کنفی مقاوم
  • Fast Charging

ارسال طی روز جاری